Kalendarium historyczne

Nasi sąsiedzi – Żydzi

Ogólnopolski konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Gminą Chmielnik, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

„Nasi sąsiedzi – Żydzi”

Celem konkursu jest przywrócenie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na terenie Polski przed 1939 r. oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy, uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszym etapie uczniowie szkół podstawowych przygotowują indywidualnie rysunek upamiętniający ślady materialne obecności Żydów w ich regionie. Uczniowie szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych przygotowują (indywidualnie lub drużynowo) wywiad/relację/film poświęcony funkcjonowaniu sztetli, bądź udzielaniu pomocy Żydom w ich regionie.

Termin zgłoszeń uczestników do udziału w konkursie upływa w dniu 31 stycznia 2018 r. Etap drugi – finałowy zaplanowany jest na 15 czerwca 2018 r.

Terminy:

  • zgłaszanie uczestników – do 31 stycznia 2018 r.
  • nadsyłanie prac – do 15 marca 2018 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
  • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – do 31 maja 2018 r.
  • finał konkursu – 15 czerwca 2018 r.

Kontakt:

Agnieszka Dziarmaga

tel. 791 041 664

kontakt@swietokrzyskisztetl.pl

 

Załączniki do strony

Liczba wejść: 265, od 08.01.2018