Miesięcznik IPN Pamięć.pl

W NUMERZE M.IN.:

MAREK PETRUSEWICZ -
SPORTOWIEC
Z SOLIDARNOŚCI

JAK ZGINĄŁ
PREZYDENT
STARZYŃSKI?

STAN WOJENNY: CZAS ŻON, SIÓSTR I MATEK


Kalendarium historyczne

IPN TV


Pamiętamy o grudniu

Dzieje się

Pamięć i Sprawiedliwość

 

W NUMERZE M.IN.:

JAK TO BYŁO NAPRAWDĘ  Z SUKCESAMI WYWIADU STASI NA ZACHODZIE?

„AFERA KURIERSKA" W WYWIADZIE I MSZ

TRAGEDIA WOŁYŃSKA LAT 1943-1944: PRZYCZYNY, PRZEBIEG, SKUTKI

 

Aparat represji w Polsce Ludowej

 

W NUMERZE M.IN.:
JAK BADAĆ DZIEJE APARATU BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ?
TECHNIKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO W PRAKTYCE SB

Przegląd Archiwalny

W NUMERZE M.IN.:

ZASADY FUNKCJONOWANIA EWIDENCJI OPERACYJNEJ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

MATERIAŁY KONTROLI RESORTOWYCH JAKO PRZEDMIOT BADAŃ HISTORYKA

Nowości IPN

JAK POTOCZYŁY SIĘ LOSY MANIFESTANTÓW I ICH BLISKICH W DNIU 25 CZERWCA 1976 R. - CZYTAJ W KOMIKSIE PRZEMYSŁAWA OCHNI „RADOMSKI CZERWIEC 76"

Oferta edukacyjna IPN

ZAPRASZAMY  DO

ZAPOZNANIA SIĘ 

Z AKTUALNĄ OFERTĄ

BIURA EDUKACJI

PUBLICZNEJ IPN