Miesięcznik IPN Pamięć.pl

W NUMERZE M.IN.:

GDAŃSK W PRZEDEDNIU WOJNY

JAK RATOWANO POLSKIE ZŁOTO

JESIEŃ LUDÓW 1989 - EFEKT DOMINA


Kalendarium historyczne

IPN TV


Wrzesień pamięci

Dzieje się

Pamięć i Sprawiedliwość

 

W NUMERZE M.IN.:

HISTORIA A WYOBRAŻENIA PRZESZŁOŚCI

DEMOKRATYZACJA PAMIĘCI WOBEC PRZEWARTOŚCIOWAŃ W PAMIĘCI POLAKÓW PO 1989 ROKU

BALAST PO KOMUNIZMIE. INSTYTUCJONALNE ROZLICZENIE KOMUNIZMU W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ

 

Aparat represji w Polsce Ludowej

 

W NUMERZE M.IN.:
JAK BADAĆ DZIEJE APARATU BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ?
TECHNIKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO W PRAKTYCE SB

Przegląd Archiwalny

W NUMERZE M.IN.:

ZASADY FUNKCJONOWANIA EWIDENCJI OPERACYJNEJ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

MATERIAŁY KONTROLI RESORTOWYCH JAKO PRZEDMIOT BADAŃ HISTORYKA

Nowości IPN

JAK POTOCZYŁY SIĘ LOSY MANIFESTANTÓW I ICH BLISKICH W DNIU 25 CZERWCA 1976 R. - CZYTAJ W KOMIKSIE PRZEMYSŁAWA OCHNI „RADOMSKI CZERWIEC 76"

Oferta edukacyjna IPN

ZAPRASZAMY         DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ BIURA EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN