Miesięcznik IPN Pamięć.pl

W NUMERZE M.IN.:

NKWD PRZESŁUCHUJE SZESNASTU

KAZIMIERZ PUŻAK: „O ŻADNĄ ŁASKĘ PROSIŁ NIE BĘDĘ"

PIERWSZY TRANSPORT DO KL AUSCHWITZ


Kalendarium historyczne

IPN TV


POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

Dzieje się

Pamięć i Sprawiedliwość

 

W NUMERZE M.IN.:

TWÓRCY O TWÓRCACH W PRL

UCIECZKI PIŁKARZY Z PRL NA ZACHÓD

POWOJENNE ROZLICZENIA
W CZECHOSŁOWACJI
1945-1948.

 

Aparat represji w Polsce Ludowej

 

W NUMERZE M.IN.:
JAK BADAĆ DZIEJE APARATU BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ?
TECHNIKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO W PRAKTYCE SB

Przegląd Archiwalny

W NUMERZE M.IN.:

ZASADY FUNKCJONOWANIA EWIDENCJI OPERACYJNEJ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

MATERIAŁY KONTROLI RESORTOWYCH JAKO PRZEDMIOT BADAŃ HISTORYKA

CZASYPISMO

 

W NUMERZE M.IN.:

ŚLĄSKA SOLIDARNOŚĆ NA PRZEŁOMIE EPOK

ŚLADAMI ZBRODNI. OBÓZ W MYSŁOWICACH

EKOLOGIA A LA PRL

 

Nowości IPN

RZECZPOSPOLITA WOLNYCH LUDZI.
JANUSZ KURTYKA W MEDIACH -
WYBÓR WYWIADÓW, ARTYKUŁÓW,
OŚWIADCZEŃ Z LAT 2000-2010

Oferta edukacyjna IPN

ZAPRASZAMY  DO

ZAPOZNANIA SIĘ 

Z AKTUALNĄ OFERTĄ

BIURA EDUKACJI

PUBLICZNEJ IPN

Współpracują z nami